Ouder- kind interactiebegeleiding

In sommige situatie kan er behoefte zijn om actief te werken aan de relatie tussen ouders en kind, hiervoor kan ouder-kind relatietherapie ingezet worden. Deze vorm van begeleiding richt zich op het verbeteren van de relatie tussen ouders en kind (soms ook tussen broers-zussen) die door allerlei redenen (tijdelijk) verstoord of gestagneerd is geraakt. Er wordt vooral gewerkt via (bewegings-) speloefeningen tussen ouders / verzorgers en kind samen vanuit de Sherborne bewegingspedagogiek. De speloefeningen sluiten aan bij de belevingswereld van het kind, waardoor het een leuke en leerzame manier is met positieve ervaringen voor zowel kind als ouder. Het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind wordt hierdoor versterkt. De opvoeder ervaart in een veilige omgeving spelenderwijs positieve opvoedingsvaardigheden direct ondersteund door de begeleider (live coaching). 

­