Iedereen krijgt weleens te maken met problemen waar je zelf niet uitkomt. Soms zijn een aantal therapiegesprekken voldoende om weer verder te kunnen, maar soms is er meer nodig, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een stoornis (psychopathologie). Zowel op het gebied van ADHD, gedragsproblemen (ODD), pervasieve ontwikkelingsstoornis, angst- en stemmingsklachten en posttraumatishe beelden zijn er goede behandelmogelijkheden. Bij problematiek die in de kern niet veranderd kan worden zal het accent meer liggen op psycho-educatie (uitleg en informatie over de gestelde diagnose), het verbeteren van de mogelijkheden van zowel het kind zelf, als ouders en school/omgeving gericht op de specifieke ontwikkelingsbehoeften om zo goed mogelijk de ontwikkeling van het kind te waarborgen. Bij problematiek die in de kern wel te veranderen is, zal de focus meer liggen op psychotherapeutische behandeling. In beide situaties zal de hulpverlening zich inzetten op meerdere gebieden en ook vanuit een systeemcontext werken. Dat wil zeggen met aandacht voor de wisselwerking tussen de problematiek van het kind en de gezinsleden.
Een effectieve behandeling begint bij goede diagnostiek (screening of uitgebreid). Veel ouders zoeken al jaren naar de juiste inzichten achter het gedrag van hun kind of de jongere en zijn opgelucht als het helder wordt wat er speelt. De behandelingen zijn volgens de nieuwste inzichten, effectief en efficient. Wij gaan uit van de krachten van het kind en het gezin. De competentiegerichte benadering leren clienten hun eigen krachten kennen en inzetten om uitdagingen het hoofd te bieden.

Praktijk voor Kind en gezin werkt in (specialistische) zorglijnen
- Angst- en Stemmingsstoornissen
- ADHD en Gedragstoornissen
- Autisme Spectrum Stoornissen

Wanneer een kind of een jongere een diagnose heeft gekregen (wat is er aan de hand) volgt een combinatie van onderstaande zorgprogramma`s (behandeling):
- Psycho-educatie (uitleg en informatie over de gestelde diagnose)
- Individuele gesprekstherapie
- Vaktherapie (Psychomotorische therapie of tekentherapie)
- Gezinsbehandeling
- Ouder-kindinteractiebegeleiding
- Brusjestherapie (broer-zus)
- Sociale vaardigheidstraining

 

 

 

 

 

 

­