Kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen bij psychische problemen worden aangemeld voor onderzoek en behandeling. Sinds 2014 wordt er binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ. Binnen de Basis GGZ wordt de voormalige eerstelijnspsychologische zorg behandeld: de behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek. De behandeling binnen de Basis GGZ is verdeeld is drie productgroepen: kortdurend, middellang en intensief. Binnen de Specialistische GGZ worden meer complexe klachten behandeld, clienten met zwaardere psychische problemen, zoals psychische of psychiatrische stoornissen.
 
Met welke klachten kunt u bij ons terecht?
- ADHD,
- Autisme (ASS),
- Angst,
- Stemmingsklachten (somberheid),
- Posttraumatische Stresstoornis (PTSS),
- Gedragsproblemen,
- Tics en dwangklachten,
- Problemen in relaties/vriendschappen
- Psycho-somatische klachten als buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid e.d.
- Slaapproblemen,
- Rouwverwerking,
- Ouder-kind relatieproblemen /opvoedingsproblemen
- Leerproblemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

­