Psycho-educatie

 

Psycho-educatie is bestemd de client zelf, ouders / opvoeders, broers en zussen, maar ook leerkrachten of andere betrokkenen van kinderen met een diagnose als PDD-nos of ADHD. Betrokkenen kunnen vragen hebben over wat de diagnose precies inhoudt. Gericht op de specifieke stoornis wordt informatie aangeboden. Door beter inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van het kind, wordt acceptatie bevorderd en leren de betrokken beter aan te sluiten bij de specifieke ontwikkelingsbehoeften van het kind. Zo kan vroegtijdige signalering van problemen een terugval voorkomen.

­