Kosten en vergoedingen

 De kosten van de hulpverlening tot 18 jaar worden vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente, mits de zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met de gemeente waar uw kind volgens de burgerlijke stand woont en ingeschreven is. Wij hebben voor 2020 contracten met de gemeenten Lochem, Zutphen, Brummen, Berkelland en Bronckhorst. De kosten van de hulpverlening van (jong)volwassenen vanaf 18 jaar vallen onder het zorgverzekeringsstelsel en gelden bepalingen en vergoedingen zoals door zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Voor u als cliënt is het belangrijk te overwegen een restitutie-polis af te sluiten (in plaats van een natura-polis) bij een zorgverzekeraar om verzekerd te zijn van vrije artsenkeuze en in de meeste gevallen volledige vergoeding van de behandeling te krijgen. De hoogte van de vergoeding kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Ook als de behandeling geheel wordt vergoed, betaalt u wel uw eigen risico. In principe dient er een verwijsbrief zijn van de huisarts of een andere erkende verwijzer voor de specialistische GGZ (SGGZ). Bij uitzondering voor de basis GGZ, die door niet veel zorgverzekeraars vergoed wordt. Voor kinderen/ jongeren tot 18 jaar is een toegang via de gemeente ook een mogelijkheid.

Voor 2020 heeft de praktijk een zorgverzekeringscontract afgesloten met:
- VGZ met IZA, IZZ, Bewuzt, Unive en Zekur.
- Menzis, waaronder eveneens Anderzorg, Azivo, Hema en PMA.
- Zilverenkruis, waaronder eveneens Pro Life, OZF, De Friesland, FBTO, Avero Achmea, Youcare, Ziezo, Aevitae BV en Interpolis.
- Multizorg VRZ, waaronder vallen Eno Salland, ASR, ONVZ en Zorg en Zekerheid.
- DSW Zorgverzereraar waaronder de inTwente en Stad Holland Zorgverzerekaars.
- CZ, waaronder eveneens vallen Ohra en Delta Lioyd.

- Caresq, waaronder Promovendum, National Academic en Besured.

Bij ongecontracteerde zorg (Overzekerde Prestatie) is het tarief 95,- per sessie van 45 minuten. Deze kosten zijn voor eigen rekening, er is geen verwijzingsregelement van toepassing. Als een afspraak niet door kan gaan, dient deze uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Anders kan deze in rekening gebracht worden voor een no show tarief van 50 euro. U kunt deze kosten niet verhalen op u zorgverzekeraar of op de gemeente.

Kosten en nota`s van psychologisch onderzoek en behandeling worden vastgesteld binnen de zogenaamde DBC (diagnose-behandel combinatie) systematiek, wat wettelijk verplicht is gesteld. Met andere woorden een psychotherapeut is verplicht op deze wijze te declareren. Dit houdt in dat alle tijd die aan een client wordt besteed moet worden verantwoord en bij elkaar opgeteld. het gaat dan om gesprekken met clienten, maar ook om bijvoorbeeld activiteiten rondom een aanmelding, bestuderen van ingekomen informatie, voorbereidingstijd sessie, verslaglegging, multidisciplinair overleg, extern overleg met bijvoorbeeld scholen, e-mails, telefonisch contact, etc. Een jaar na start van de DBC, of eerder als de behandeling binnen die tijd is afgerond, wordt de totaal bestede tijd van het traject gekoppeld aan vast  tarieven. Hierbij worden tijdsvlakken gehanteerd. De gehanteerde tarieven zijn die van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Deze zijn de volgende voor de specialistische GGZ:

 

Prestatiecode, omschrijving, directe en indirecte tijd:

 

tarief 2019 

tarief 2020  

 

 

 

 

Diagnostiek

 

 

 

 

 

Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten

 

€ 167,13       

€ 209,70

 

 

 

 

Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten

 

€ 345,50

€ 391,28

 

 

 

 

Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten

 

€ 665,27

€ 693,88

 

 

 

 

Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten

 

€ 1.229,26

€ 1.226,37

 

 

 

 

Diagnostiek - vanaf 800 minuten

 

€ 2.201,06

€ 2.086,92

 

 

 

 

Behandeling Kort

 

 

 

 

 

Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten

 

€ 172,11

€ 190,19

 

 

 

 

Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten

 

€ 395,31

€ 387,30

 

 

 

 

Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten

 

€ 724,55

€ 709,96

 

 

 

 

Behandeling kort - vanaf 400 minuten

 

€ 1.189,47

€ 1.273,68

 

 

 

 

Langdurende of intensieve behandeling

 

 

 

 

 

Aandachtstekort- en gedragsstoornissen

 

 

 

 

 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.439,55

€ 1.469,01

 

 

 

 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 min.

 

€ 2.780,81

€ 2.739,29

 

 

 

 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 min.

 

€ 4.962,16

€ 4.853,71

 

 

 

 

Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 min.

 

€ 8.437,85

€ 8.007,46

 

 

 

 

Pervasieve stoornissen

 

 

 

 

 

Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.377,08 € 1.407,42

 

 

 

 

Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

 

€ 2.739,36

€ 2.736,57

 

 

 

 

Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

 

€ 4.928,16

€ 4.909,35

 

 

 

 

Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

 

€ 8.502,68

€ 8.693,57

 

 

 

 

Overige stoornissen in de kindertijd

 

 

 

 

 

Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.343,34

€ 1.380,25

 

 

 

 

Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

 

€ 2.680,31

€ 2.840,48

 

 

 

 

Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

 

€ 4.872,80

€ 4.645,70

 

 

 

 

Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

 

€ 7.668,65

€ 8.499,41

 

 

 

 

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

 

 

 

 

 

 Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.426,09 

€ 1.425,23

 

 

 

 

 Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

 

€ 2.764,48 

€ 2.780,35

 

 

 

 

 Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2.999 minuten

 

€ 4.969,98  

€ 5.090,28

 

 

 

 

 Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5.999 minuten

 

€ 8.820,19 

€ 9.473,85

 

 

 

 

Depressieve Stoornissen

 

 

 

 

 

Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.435,64

€ 1.386,07

 

 

 

 

Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

 

€ 2.823,05

€ 2.736,19

 

 

 

 

Depressie - vanaf 1.799 tot en met 2.999 minuten

 

€ 5.159,84

€ 4.972,69

 

 

 

 

Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

 

€ 8.836,64

€ 8.954,66

 

 

 

 

Bipolaire en overige stemmingsstoornissen

 

 

 

 

 

Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.451,24

€ 1.513,87

 

 

 

 

Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

 

€ 2.871,90

€ 2.954,87

 

 

 

 

Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

 

€ 5.170,06

€ 5.369,07

 

 

 

 

Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

 

€ 9.137,85

€ 9.818,22

 

 

 

 

Angststoornissen

 

 

 

 

 

Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.403,04

€ 1.361,36

 

 

 

 

Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

 

€ 2.792,66

€ 2.684,78

 

 

 

 

Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

 

€ 5.118,35

€ 4.875,48

 

 

 

 

Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

 

€ 8.723,38

€ 8.621,86

 

 

 

 

Restgroep diagnoses

 

 

 

 

 

Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.344,55

€ 1.380,57

 

 

 

 

Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

 

€ 2.687,74

€ 2.700,10

 

 

 

 

Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

 

€ 5.080,78

€ 5.004,06

 

 

 

 

Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

 

€ 8.757,60

€ 8.755,12

 

 

 

 

Persoonlijkheidsstoornissen

 

 

 

 

 

Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.419,15

€ 1.390,22

 

 

 

 

Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

 

€ 2.861,56

€ 2.820,48

 

 

 

 

Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

 

€ 5.201,95

€ 5.154,41

 

 

 

 

Persoonlijkheid - vanaf 3.000 minuten tot en met 5.999 minuten

 

€ 8.888,35

€ 9.133,81

 

 

 

 

Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten

 

€ 17.282,61

€ 18.821,18

 

 

 

 

Somatoforme stoornissen

 

 

 

 

 

Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.357,00

€ 1.300,49

 

 

 

 

Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

 

€ 2.712,74

€ 2.507,62

 

 

 

 

Somatoforme - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

 

€ 5.021,57

€ 4.802,90

 

 

 

 

Somatoforme - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

 

€ 8.402,92

€ 8.726,08

 

 

 

 

Eetstoornissen

 

 

 

 

 

Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.369,98

€ 1.344,59

 

 

 

 

Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten

 

€ 2.768,50

€ 2.769,20

 

 

 

 

Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten

 

€ 4.992,50

€ 5.121,85

 

 

 

 

Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten

 

€ 8.853,91

€ 8.678,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige zorgproducten (zorg die niet tot het basispakket behoort)

 

 

 

 

 

 OZP niet-basispakketzorg consult 

 

€ 105,25

€ 110,27

 

 

 

 

 

Voor de Basis GGZ is de tariefbeschikking van de NZA:

 

Prestatiecode, omschrijving, directe en indirecte tijd

 

tarief 2019

tarief 2020   

 Basis GGZ Kort (BK), max. 294 minuten

 

€ 507,62

€ 503,47

 Basis GGZ Middel (BM), max. 495 minuten

 

€ 864,92

€ 853,38

 Basis GGZ Intensief (BI), max. 750 minuten

 

€ 1.356,25

€ 1.383,65

 Basis GGZ Chronisch (BC), max. 753 minuten

 

€ 1.251,70

€ 1.330,98

 Onvolledig behandeltraject tot 120 minuten

 

€ 207,19

€ 219,78

 OVP niet-basispakketzorg consult 

 

€ 105,25

€ 110,27

 

De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien: Geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden, binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ, of de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.

De prestatie OVP (Overige Producten) consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek.

Voor onverzekerde zorg en OVP consulten ontvangt u in principe maandelijks een nota.

De vermelde tarieven zijn van toepassing als de ziektekostenverzekeraar of de gemeente (nog) geen contract heeft afgesloten met de praktijk. Indien wel een contract is afgesloten dan kunnen andere prijzen gelden.

 

­