Individuele therapie

 

De individuele therapie richt zich vooral op emotionele problemen verminderen of opheffen. Vaak wordt dit gedaan door middel van gesprekken, bij jonge kinderen wordt er gebruik gemaakt van spel (speltherapie). Ook kan er een vaktherapeut vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet, een psychomotorisch therapeut of tekentherapeut. Binnen de therapie kan het gaan over de achtergronden van het ontstaan van de problemen of meer over wat de client zelf graag wil, wanneer deze zich concentreert op zijn gevoelens. De client wordt geholpen tot inzicht in de eigen beleving, emoties en gedrag en tenslotte tot de wenselijke verandering in denken en handelen. Het doel daarbij is versterking van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen, een positiever mensbeeld, toegenomen mogelijkheden tot zelfreflectie en nuancering (perspectief nemen) en het vergroten van het probleemoplossend vermogen.

­