Gezinsbehandeling

Vaak vindt de behandeling plaats vanuit een systeemcontext. De term systeem duidt op sociale systemen of netwerken waar iedereen deel van uitmaakt: het gezin, de partnerrelatie, school/werk en familie- en vriendenkring. Kenmerkend voor gezinstherapie is dat gezinsleden samen in therapie zijn, in de therapie staan de problemen van de betrokkenen centraal. De therapeut kijkt vooral naar de wisselwerking tussen de problematiek van het kind / jongere en de andere gezinsleden (ouders, broers, zussen ed.). Gezinsleden beinvloeden elkaar binnen het gezinssysteem. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Vanuit dit perspectief wordt een probleem niet gezien als persoonsgebonden, maar als deel uitmakend van de omgeving en relaties waarin de persoon met het probleem zich bevindt (actie-reactie). Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke probleemdefinitie, waarbij het zo kan zijn dat iedereen anders tegen het probleem aankijkt. Er wordt samen gezocht en gewerkt aan oplossingen.

­